Krizové situace

 

 Pokyny pro občany v případě vyhlášení stupňů povodňových aktivit

 

 Jednotlivé stupně povodňové aktivity na Bezdrevském potoce v Netolicích vyhlašuje povodňová komise města na základě naměřených údajů měřící stanice na mostě v Budějovické ulici. Výsledky měření je možné sledovat on-line na internetových stránkách Českého hydrometeorologického ústavu. Konkrétní měřící stanice Netolice je na:
https://hydro.chmi.cz/hpps/popup_hpps_prfdyn.php?seq=20067827&lng=CZE.

Limity hladiny pro stupně povodňové aktivity:

1. stupeň - H = 160 [cm] - 1. SPA (bdělost)
2. stupeň - H = 180 [cm] - 2. SPA (pohotovost)
3. stupeň - H = 200 [cm] - 3. SPA (ohrožení)

Pokyny pro vyhlášení I. stupně povodňové aktivity - bdělost

Vyhlášení veřejným rozhlasem:

Městská povodnová komise vyhlašuje I. stupeň povodňové aktivity, to znamená „bdělost“, a dále vyhlašuje pohotovost pro Sbory dobrovolných hasičů Netolice a Petrův Dvůr.

Pokyny pro vyhlášení II. stupně povodňové aktivity - pohotovost

Vyhlášení veřejným rozhlasem:

Městská povodňová komise vyhlašuje II. stupeň povodňové aktivity, to znamená nebezpečí. Upozorňujeme obyvatele v ohrožených oblastech na nebezpečí povodňové vlny a přípravu na případné vyhlášení III. stupně povodňové aktivity - to je evakuace z ohrožených oblastí, kterými jsou: ..............................

Sledujte hlášení veřejného rozhlasu, dbejte pokynů krizových orgánů a připravte se si evakuační zavazadla.
Evakuační zavazadlo by mělo obsahovat: trvanlivé potraviny, pitnou vodu, předměty osobní hygieny, toaletní potřeby, doklady, peníze, pojistné smlouvy, cennosti, rádio s bateriemi, léky, svítilnu, náhradní oděv, pláštěnku, příbor, misku, sirky, přikrývku nebo spací pytel s lehátkem nebo karimatku. Dětem dejte do kapsy lísteček se jménem a adresou.

Pokyny pro vyhlášení III. stupně povodňové aktivity - ohrožení
Evakuace ohrožených lokalit

Vyhlášení III. stupně se provádí sirénou a městským rozhlasem. Tón sirény nebezpečí zátopové vlny je 2 minuty přerušovaný!

Hlášení veřejného rozhlasu:

Městská povodňová komise vyhlašuje III. stupeň povodňové aktivity, to znamená evakuace obyvatelstva z ohrožených lokalit. Ohrožené lokality jsou: .............................. Vyzýváme občany z těchto lokalit, aby okamžitě opustili ohrožené prostory. Místo určené k evakuaci je: ..............................

Před opuštěním bytu je třeba uhasit otevřený oheň v topidlech, vypnout elektrické spotřebiče (mimo ledniček a mrazniček), uzavřít přívody vody a plynu, vzít si evakuační zavazadlo, vzít s sebou psy a kočky a ostatní zvířata zásobit vodou a potravou, uzamknout byt a dostavit se na místo určené k evakuaci.
Evakuační zavazadlo by mělo obsahovat: trvanlivé potraviny, pitnou vodu, předměty osobní hygieny, toaletní potřeby, doklady, peníze, pojistné smlouvy, cennosti, rádio s bateriemi, léky, svítilnu, náhradní oděv, pláštěnku, příbor, misku, sirky, přikrývku nebo spací pytel s lehátkem nebo karimatku. Dětem dejte do kapsy lísteček se jménem a adresou.
Dbejte pokynů krizových orgánů: Povodňová komise, Hasiči, Policie ČR a Městská policie.

 

 

Odkazy: