Odkazy

Hasičské noviny :                                        https://www.hasicskenoviny.cz

Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska :    https://www.dh.cz/Dobrovolní

Hasičský záhranný sbor Jihočeského kraje:  https://www.hzscb.cz/

Zřizovatel - Město Netolice:                          https://www.netolice.cz    

Hasiči Netolice:                                          https://www.hasicinetolice.cz  

Požáry cz                                                  https://www.pozary.cz/

HZS ČR - Tísňová volání                              https://www.hzscr.cz/clanek/tisnova-volani-v-ceske-republice.aspx

MAS Blanský les-Netolicko                         https://www.mas-netolice.cz

Jihočeský kraj                                            https://www.kraj-jihocesky.cz