POŽÁRY V PETROVĚ DVOŘE

 

 Petrův Dvůr - nádvoří, vyhořelý pivovar, stav 2008

 

21.srpna 1857 odpoledne vypukl požár na půdě nad volskou stájí. Direktor, asistent šafář s chasou byli na poli při žení obilí. Zde v kanceláři zaměstnaný správec úřední a správce naturálií a důchodní asistent Jechout nemohli při vší námaze pro nedostatek pomocných sil rychle vzrůstající oheň zastaviti. Teprve po půl hodině přišla pomoc z Netolic, později z Rábína, Protivína, Vodňan a Libějovic. Teprve ve 20.00 hodin byl oheň lidskýma rukama spoután, nemohl se dále šířit. Podmanění a spoutání ohně následovalo teprve 23.srpna ráno. Více jako čtvrtina střech Petrova Dvora padla za loupež ohni. Dojný a mladý dobytek byl častým vyhnáním ze stáje zachován. Úředníci utrpěli při tomto ohni větší neb menší škodu. Největší ztrátu na peřinách atd. utrpěli naturální a důchodní správci, kteří svoje svršky na půdě měli a z kterých nic nezachovali. Chvály hodné úkony při tomto ohni vykonali měšťani města Netolic a chovanci hospodářské školy rabínské. Mnoho sem přispěchavých lidí pracovalo neohroženě proti ohni, ochranu stavíce.

Zel, že byli jako obyčejně mezi dobrými, správnými hrdinami, také zloději, kteří pro sebe ohni urvali. Náhrada za shořelé střechy a ostatní poškozeniny byla kníž.důchodním odhadnuta na 4000 Fl. Na zřízení nových půd se pracovalo se všemi silami a za 4 týdny jsou znovu pokryté.

 

1889 požár Střelnice v Petrově Dvoře od blesku.

/16.května1889 otevření nové Střelnice a v roce 1964 rozbourána/

 

1.května 1929 shořel stoh slámy v Petrově Dvoře panu Josefu Komrskovi. Požár hasily sbory z Petrova Dvora a Netolic. Hasičům Petrova Dvora bylo zaplaceno z jejich pokladny ¼ hl. piva.

 

V noci 12. října 1932 byl velký požár kolen pana Práška /starý dvůr/ v Petrově Dvoře, kde zasahoval domácí sbor Petrova Dvora. Sbory z Netolic a Českých Budějovic se dostavily, ale nezasahovaly. Od tohoto požáru bylo nařízeno nelovit a nevypouštět rybník Pivovarský dolní. V tomto roce při požáru v Hlavatcích si br. Kosmata Bartoloměj zničil boty a sbor mu vyplatil 20 korun za škodu.

 

17.února 1935 vypukl požár stodoly v cihelně v Kratochvíli. Při požáru zasahovali hasiči Petrova Dvora a Netolic v počtu 17 členů.

 

8.června 1937 byl velký požár na Pekle od blesku u Mášlů a Koblenců. Pojišťovna Slávie věnovala sboru za úspěšné hájení při požáru 150,- korun. Sbor tuto částku věnoval poškozeným členům sboru Mášlovi a Koblencovi. Jakub Roubal věnoval hasičům ¼ hl.piva za úspěšné hájení okolních budov.

 

V září 1938 požár stohu slámy pana Stibora za špýcharem. Místní hasiči zasahovali s novou stříkačkou od Toušků rybníčka, ale stále se jim nedařilo nasát vodu a později zjistili, že v savci je zalezlý ježek. Po odstranění ježka byl požár stohu uhašen a zachráněn druhý stoh.

 

 V roce 1958 požár „lednice“ pod hrází dolního Pivovarského rybníka. Příčina požáru pravděpodobně od zapomenuté zapálené svíčky.

 

 

Dne 10.6. 1961 požár prádelny na Myslivně v Petrově Dvoře. Přívěsná motorová stříkačka byla ručně dopravena na místo požáru, protože většina členů sboru byla v době vypuknutí požáru v protějším hostinci „U Marků“ a nikdo nemohl s traktorem přivést stříkačku. Při hašení /hledání vodního zdroje/ se několik místních hasičů vykoupalo v  potoce.

 

Dne 15.8. 1965 požár stohu sena nad špýcharem. Při lisování sena slovenskými dělníky pro Slovensko došlo od výfuku nákladního automobilu k požáru. Náš sbor při tomto požáru asistoval po 3 dny.

 

Dne 1.5. 1973 požár mladého lesního porostu „“U sloupu“ Žitná. Požární sbor měl připravený teréní automobil ARO se stříkačku vyzdobené na oslavu 1.máje, které se nezúčastnil pro nesehnání určeného řidiče /doprovázel kapelu při prvomájovém budíčku/. K požáru v 14.30 vyjela požární jednotka Petrova Dvora s vyzdobeným autem a stříkačkou.

 

Dne 1.8.1975 požár odpadků ve společné popelnici v Petrově Dvoře. Příčina – vhození žhavého popela do popelnice.

 

Dne 10.11.1978 požár uhlí v kolně v Petrově Dvoře. Příčina – vysypání žhavého popela do uhlí.

 

Dne 11.4. 1981 Požár lesa v Setuňi. První zásah s vozidlem T 805 předanou z Netolic.

 

Dne 10.3.1994 byl požár „varny“ pivovaru v Petrově Dvoře, kde měl uskladněny kartony podnik LARM. Příčina požáru byla hra dvou chlapců se zápalkami. Náš sbor provedl první zásah od hydrantu a po příjezdu dalších jednotek provedl dálkovou dopravu vody z dolního pivovarského rybníka. Na požáru zasahovali jednotky z Netolic, Lhenic, Strunkovic a Prachatic.

 

Dne 15.12.2010 požár bytovky č.p. 97 pana Jana Rameše. Vznik požáru technická závada na elektroinstalaci ve skladu u kotelny. Na požáru zasahovali hasičské sbory Petrův Dvůr, Netolice a Prachatice.

 

 

   ÚČAST NA POŽÁRECH SDH PETRŮV DVŮR

 

2.7.1897 - požár domu v Babicích č.p. 6 pana Jana Reindla.

29.9. 1897 - požár v Greinarově.

15.4.1899 - požár domů v Netolicích Koželužské ulici č.p. 142,319 a 388.

25.12.1919 - požár ve Velkém Boru č.p. 28 pana Tomáše Macha.

9.5. 1921 - požár ve Vodici pana F. Pavlíka.

3.1. 1937 - požár stohu slámy pana Touška v Hracholuskách. /úmyslné založení/

9.1. 1937 – požár třech stodol, slámy a mlátičky v Družstevním statku v Rábíně.

15.3. 1937 – požár statku Jana Rendla č.p. 7 v Dolních Chrášťanech. Poprvé zasahovali s novou stříkačkou.

 

15.4.1937 – požár kůlny n Nestánicích.

3.8.1968 – požár na Žitné.

11.8.1968 – požár na Oboře

28.10. 1973 – požár na Grejnarově.

23.3. 1974 – požár lesa Třebanice.

13.8.1974 – požár stohu slámy Malovice.

30.9. 1975 – požár domu Chvalovice.

27.6. 1976 – požár lesa v Třebanicích

13.7. 1976 – požár skladu sena SPÚ na Grejnarově.

27.9. 1978 – požár lesa na Brusné.

21.4. 1979 – požár mlýna v Netolicích.

4.6. 1979 – požár skladáku v Krtelích.

9.6. 1979 – požár skladáku na Schwarzenberku.

15.1. 1980 – požár na Žitné.

2.1. 1984 – požár lesa na Brusné.

10.3. 1994 – požár varny pivovaru v Petrově Dvoře

 

 

 

ÚČAST SDH PETRŮV DVŮR NA NÁMĚTOVÝCH CVIČENÍ

 

23.7. 1968 – poplachové námětové cvičení na Peklo z Petrova Dvora.

5.8.1972 – námětové cvičení na Centroflor, Triumf.

28.4.1980 – námětové cvičení kravín Kratochvíle.

1.7.1980 – námětové cvičení Špejchar, Petrův Dvůr

21.5.1981 – námětové cvičení prasečák v Olovicích.

9.7.1981 – námětové cvičení Schvancenberk.

27.8.1982 – námětové cvičení ZNZZ Netolice

25.3.1984 – námětové cvičení kravín Němčice.

16.10.1984 – námětové cvičení zámek Kratochvíle.

28.3.1985 – námětové cvičení prasečák Němčice.

6.10.1985 – námětové cvičení Obora.